Rytualista Larsen

Proszę o opinie na temat Rytualisty Larsena.