Rytualista Zagrub

Proszę o opinie na temat Rytualisty Zagrub.